Nazım Başar Resmi Web Sitesi
  Peygamber Efendimizin, Hz. Ali'ye Nasihati
 
Peygamber Efendimizin, Hz. Ali'ye Nasihati

Hz Ali diyor ki:

- Bir gün Resulullah (sav) beni huzuruna cağırarak şöyle buyurdular:

- Ya Ali senin bana yakınlığın Harun peygamberin Musa (as)´a olan

yakınlığı gibidir.

Ancak benden sonra peygamber gelmeyecektir. Sana vasiyetler edeceğim.

Dinlersen şükür edenlerden olur ve şehid olursun.

Allahü Teala seni kıyamet günü alim ve fakih olarak diriltir,

dedi ve şöyle devam etti:

YA ALİ! MÜ'MİNİN ÜÇ ALAMETİ VARDIR

- Namaz kılmak,

- Oruç tutmak,

- Zekat ve sadaka vermek.

MÜNAFIKTA ÜÇ ALAMET VARDIR

- Namazı yalnız kılarken yanlış ve noksan kılar.

Toplum yanında kılarken tam ve düzgün kılar.

- Kendisini öğenlerin yanında işlerini düzgün yapar

- Cenab-ı Hakkı toplum yanında zikreder yalnız kalınca unutur.

MÜNAFIKTA ÜÇ ALAMET DAHA VARDIR

- Konuştuğu söz yalandır,

- Verdiği sözde durmaz,

- Emanete hıyanetlik eder.

ZALİMDE ÜÇ ALAMET VARDIR

- Kendisinden zayıf olanları ezer,

- Gücü yettiği kadar başkalarının malını zorla alır,

- Nereden yiyip içtiğini, giyip kuşandığını incelemez.

Haram helal demez, ne bulursa alır.

KISKANÇLARDA ÜÇ ALAMET VARDIR

- Toplumda bir kimseye yaltaklanır,

- Herkesin arkasından gıybet eder çekiştirir,

- Başına bela gelenlere sevinir.

TENBELLERDE ÜÇ ALAMET VARDIR

- Allah´a ibadet ederken tenbellik eder, hic neşe duyamaz,

- Yaptığı ameli kusurludur ve boşa gider,

- Namazı vaktinde kılmaz geçirir.

TEVBE EDEN KİMSENIN ÜÇ ALAMETİ VARDIR

- Haramlardan sakınıp uzaklaşır,

- İlim öğrenmeye hırslı va azimli olur,

- Göğüsten çıkan süt tekrar gerisin geriye girmediği gibi o da

tevbe ettiği günaha bir daha dönmez.

AKILLI KİMSEDE ÜÇ ALAMET VARDIR

- Dünyaya değer vermez,

- Sıkıntı eza cefa çeker de şikayet etmez,

- Sıkıntı ve musibetli anlarda sabır ve tahammül gösterir.

SABIRLI KİMSEDE ÜÇ ALAMET VARDIR

- Kendisini arayıp ziyaret etmeyenlere gidip ziyaret eder,

- Kendisine zulmedeni bağışlar,

- Kendisini mahrum edenlere bağışta bulunur.

AHMAK KIMSENIN ÜÇ ALAMETİ VARDIR

- Farzlarda tembellik eder,

- Faydasız boş şeyleri çok konuşur,

- Merhametsizdir, Mahlukata çok eziyet eder.

İYİ KİMSELERİN ÜÇ ALAMETİ VARDIR

- Yediği helaldir,

- Kendi şehrinde ilim meclislerinde bulunur,

- Beş vakit namazı cemaatle kılar.

BEDBAHT KİMSENIN ÜÇ ALAMETİ VARDIR

- Yediği haramdır,

- İlimden nasibi yoktur,

- Namazı özürsüz yalnız başına kılar.

İYİ İNSANLARIN ÜÇ ALAMETİ VARDIR

- İbadetlerini zamanında yerli yerinde yapar,

- Haram olan şeylerden uzak durur,

- Kendisine kötülük yapan kimseye iyilik eder.

KÖTÜ OLAN KİMSENİNDE ÜÇ ALAMETİ VARDIR

- Allah´ın emirlerine karşı tembellik eder,

- Herkese zararı dokunur,

- Kendisine iyilik edene kötülük eder.

SALİH KİMSEDE ÜÇ ALAMET VARDIR

- Bilgisiyle amel edip dinini kuvvetlendirir,

- Kendisi için beğendiğini başkaları için de beğenir,

- Cenab-ı Hakka karşı güzel amelde bulunur, O´nu hoşnut eder.

MÜTTEKİ KİMSEDE ÜÇ ALAMET VARDIR

- Kötü insanlardan uzaklaşır,

- Yalan söylemekten sakınır,

- Harama düşerim korkusuyla helalden bile sakınır.

GÜNAHKAR KİMSENİN ÜÇ ALAMETİ VARDIR

- Bütün işlerinde yanılgı içindedir,

- Oyun ve çalgı ile uğraşır,

- Unutkan olur.

KALBİ KARARMIŞ OLANIN ÜÇ ALAMETİ VARDIR

- Zayıflara acımaz, Düşkünleri esirgemez,

- Aza kanaat etmez, Hiç doymaz olur,

- Kendisine öğüt ve nasihat tesir etmez.

DOĞRUNUN ÜÇ ALAMETİ VARDIR

- İbadetleri gizli yapar, Gösterişten sakınır,

- Musibetleri gizler, Sıkıntısına sabreder,

- Dili zikirle meşgul olur.

FASIK ADAMIN ÜÇ ALAMETİ VARDIR

- Fitne ve fesadı sever,

- Halkın hastalık ve musibete uğramasını sever,

- Iyi işlerden uzak durur

SÜFLI-AŞAĞI KİMSELERİN ÜÇ ALAMETİ VARDIR

- Akrabasını azarlar, Onlarla çekişir durur,

- Komşularına eziyet verir,

- Günah işlemeyi sever.

ALLAH´IN SEVMEDİĞİ KİMSE DE ÜÇ İNSAN VARDIR

- Çok yalan söyler, Yalan yemin eder,

- Halka sıkıntı verir,

- Başkasının sırtından geçinmek ister.

ABİD OLANIN ÜÇ ALAMETİ VARDIR

- Allah´ın büyük, kendinin pek küçük olduğunu düşünür,

- Nefsinin isteklerine son verir,

- Allah rızasını kazanmayı gaye edinir.

İHLAS SAHİBİNİN ÜÇ İNSANI VARDIR

- Gücü yeterse affeder,

- Malının zekatını verir,

- Sadaka vermeyi sever.

CİMRİ DE ÜÇ ALAMETİ VARDIR

- Aç kalmaktan korkar,

- Dilenciden korkar, bir şey verince fakir olacağım der,

- Kendisine iyilik edene, içinden kin besler.

SABIRLI İNSANDA ÜÇ ALAMET VARDIR

- İbadetlerde sabırlı olur,

- Günahları bırakmakta sabırlı olur,

- Allah´tan gelen musibetlere sabırlı olur.

FACİR ADAMIN ÜÇ ALAMETİ VARDIR

- Çok yemin etmekle öğünür,

- Kadınları aldatır,

- Herkese çok çok iftira eder.

YA ALİ SENİ SEVENDE ÜÇ NİSAN VARDIR

- Malını senin yoluna sarfeder,

- Canını senin yoluna feda eder,

- Senin sırrını gizler, kimseye açmaz.

KAFİRİN ÜÇ ALAMETİ VARDIR

- Allah´ın dininden şüphe eder,

- Allah´ın sevdiklerine düşmanlık eder,

- İbadetlerden gafil olur, ibadet bilmez.

AFFEDİLENİN ÜÇ İNSANI VARDIR

- Allah´ın azabından korkar,

- Allah´ın kahrından korkar,

- Sırf Allah için edilen nasihatlerden titrer.

Ya Ali, Allah indinde insanların hayırlısı,

en iyisi herkese faydası dokunandır.

En kötüsü de, kin tutan,

İntikamcı ve daima dargın duran kimsedir.

Allah´ın buğzettiği en kötü kimse de,

Ömrü uzun olup, ameli çirkin olandır.

Bu kimselerin dışı günah süsü ile güzel,

İçi günah pisliğiyle doludur.

Ya Ali bundan daha kötüsü, Şerrinden kurtulmak için,

Kendisine ikram olunan kimsedir.

Bundan daha kötüsü,

Zenginlere ikram edip fakirleri hiçe sayan kimsedir.

Zenginlere çeşitli, Renkli sofralar hazırlayıp yedirirler.

Fakirlere karşı hiç cömertlik etmeyen,

Bir parça ekmek bile vermeyen kimsedir.

Bundan daha kötüsü,

Yalnız başına yiyip, Kimseye bir şey vermeyen kimsedir.

Ya Ali, fazilet günahları terketmektir.

Cenab-ı Haktan korkmanın alameti,

Haramlardan sakınmak ve uzak durmaktır.

Doğru söyleyen kimsenin alameti,

Bir kimse ona doğru söyledin diye kızsa darılsa veya onu sevse,

Ona muhtaç olsa bile, yine de doğru söylemesidir.

YA ALİ BEŞ ŞEY VAR Kİ GÖNLÜ ÖLDÜRÜR

- Çok yemek,

- Çok uyumak,

- Çok konuşmak,

- Çok gülmek,

- Rızık için korkmak.

BEŞ ŞEY KALBİ KARARTIR

- Günah üstüne günah işlemek,

- Tok olduğu halde yine yemek,

- Zulümle mal yığmak,

- Namazları vaktinde kılmamak,

- Sol eliyle yemek-içmek.

BEŞ ŞEY UNUTKANLIK GETİRİR

- Fare artığını yemek,

- Kıbleye karşı, ufak su dökmek,

- Duran suya, ufak su dökmek,

- Kül üzerine, ufak su dökmek,

- Haram ile geçinmek.

BEŞ ŞEY KALBİ NURLANDIRIR PARLATIR

- İhlas suresini çok okumak,

- Az yemek,

- İlim meclisinde bulunmak,

- Az pişmiş ekmek yemek,

- Gece namazı kılmak.

BEŞ ŞEY DAHA KALBİ NURLANDIRIR

- İlim meclisinde bulunmak,

- Elini yetim başına sürmek,

- Gece seherde çok istiğfar etmek

- Az yemek-içmek,

- Çok oruç tutmak.

BEŞ ŞEY GÖZÜN NURUNU ARTTIRIR

- Kabeye çok bakmak,

- Kur´an-ı Kerim´e bakmak,

- Anne-Babanın yüzüne bakmak,

- Alimin yüzüne bakmak,

- Akar suya bakmak.

BEŞ ŞEY İNSANI İHTİYARLATIR

- Çok borçlu olmak,

- Gamı kederi çok olmak,

- Çok çok güzel koku sürünmek,

- İbadet üzüntüsü bol olmak,

- Çok balgam gelmek.

Ya Ali cennet kapısında gördüm ki,

´´ Kim nefsinin arzu ve isteklerini

red ederse, Onun makamı yeri cennettir ´´ yazılıydı.

Cehennem de:

- Ya Rabbi, beni niçin yarattın? diye sorar.

Cenab-ı Hak:
- Cimri ve kibirli olan kimseler için seni yarattım, buyuruyor.

Ya Ali:

- Allah´ın rızası, Ana - Babanın rızasında,

- Gazabı da Anne- Babanın gazabında gizlidir.

Ya Ali:

- Komşuna, kafir olsa bile yardım et.

Ey cennet yolcusu kardeş;

- Acaba sen hangi sınıftansın.

- Kendini hangi beşin, hangi üçün içinde buluyorsun.

- Eğer okuduklarını unuttun ise,

Yeniden bir kere daha oku ve yerini tesbit et.

- Kara kalpli, siyah yüzlü müsün?

Yoksa kalbi parlak, yüzü nurlulardan mısın?

Kendini öğren hangi zümre ve sınıftansın???

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Siteniz:
Mesajın:

 
 to
www.3dmekanlar.com


Haftanın Vaazı (Yeni)
Nureddin Yıldız – Tüketme Kültürü


Serbest Piyasa
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Tablo
Mehmet Barlas
(sabah.com.tr)
Ahmet Kekeç
(stargazete.com)
Hasan Karakaya
(habervaktim.com)
Ahmet Taşgetiren
(stargazete.com)
Fehmi Koru
(stargazete.com)
Serdar Arseven
(habervaktim.com)
Abdurrahman Dilipak
(habervaktim.com)